Onze aanpak

Behavior Change Foundation zet in op de kracht van gedragsverandering binnen ontwikkelingshulp. We brengen kennis en kunde op het gebied van gedragsverandering naar plekken waar men (nog) geen toegang tot deze kennis heeft: emerging economies.

Vanuit de wetenschap is veel bekend over menselijk gedrag, menselijke drijfveren en hoe de mens omgaat met veranderingen. Met de juiste kennis hierover kan je gedrag langdurig veranderen.

Overal ter wereld lopen mensen tegen dezelfde maatschappelijke vragen aan: Hoe zorgen we dat onze kinderen goed onderwijs krijgen? Hoe zorgen we voor een schonere omgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we zo gezond mogelijk leven?

Overal ter wereld vullen mensen deze vragen anders in: door culturele en religieuze verschillen, maar ook door gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen. Eén ding is overal in de wereld hetzelfde: deze vragen zijn te herleiden tot menselijk gedrag.

Onze werkwijze

De BCF zet in op de kracht van maatwerk: kleinschalige projecten die bottom-up, vanuit lokale gemeenschappen, aangedragen worden. We bieden geen ‘quick fixes’, maar bedenken samen met de gemeenschap een interventie voeren die samen uit – zodat zij zelf in de toekomst ook de capaciteit in huis hebben om het project voort te zetten. Daarnaast meten we het effect van onze interventie: werkt het en zo niet, waarom en hoe passen we het aan? Zo garanderen we de langdurige impact van een project én vergroten we de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap.

  • Binnen deze aanpak gebruiken we ons wetenschappelijk gefundeerde Behavior Change Model als leidraad. Aan de hand van dit model pakken we ontwikkelingsvraagstukken aan van analyse tot borging. We starten met een doelanalyse: welk gedrag willen we veranderen en wie is de doelgroep? Vervolgens onderzoeken we het psychologisch landschap van deze doelgroep: welke psychologische drijfveren, sociale en culturele motieven en weerstanden en omgevingsfactoren spelen een rol bij dit gedrag? Op basis hiervan kiezen we gedragsveranderingstechnieken en ontwerpen we interventies. We implementeren de interventies in de community en meten het effect. Ons doel is om de impact van het project te vergroten. Daarom focussen we ons in de laatste stap op het borgen van de duurzaamheid van het project. 
  •  
  • We gaan hierbij multidisciplinair te werk: naast psychologische kennis, maken we ook gebruik van antropologische en sociologische inzichten en methodes. Door kennis van gedrag te combineren met een context-afhankelijke aanpak vergroten we de kans op een oplossing van een lokaal vraagstuk.