Onze missie

De Behavior Change Foundation pakt wereldwijd maatschappelijke problemen aan door gedrag te veranderen. Wetenschappelijk onderbouwd en resultaatgericht.

Wij geloven dat gedragsverandering kan bijdragen aan een betere wereld. Daarom is ons doel om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In 2020 focussen we ons op de volgende drie doelstellingen.

Onjuiste kennis of gewoontes op het gebied van gezondheid leidt tot armoede en verhoogde sterftecijfers. Door middel van gedragsverandering zetten wij ons in voor het verbeteren van gezondheid en het verhogen van welzijn voor alle leeftijden.

Onderwijs helpt mensen om los te breken uit de cyclus van armoede. Daarnaast vermindert onderwijs ongelijkheid, bijvoorbeeld op basis van geslacht. Daarom zetten wij ons in voor het bevorderen van inclusief en kwalitatief onderwijs.

De aantasting van het milieu levert gevaren op voor de toekomst en verlaagt overlevingskansen voor mensen in kwetsbare gebieden. Het stimuleren en waarborgen van duurzame consumptie en productie is dus essentieel.