Over ons

De Behavior Change Foundation is een initiatief van de grootste gedragsveranderingsorganisatie van Nederland: de Behavior Change Group (BCG), waaronder ook het onderzoeks- en adviesbureau D&B valt. Onze gedragspsychologen werken op vrijwillige basis aan de Foundation.

Wij geloven dat we met gedragsverandering de wereld een stukje beter kunnen maken. Ons team van gedragsexperts en wetenschappers zet zich samen met u in om ontwikkelingsvraagstukken aan te pakken. 

Ons team

Daan is dusdanig overtuigd van het belang van gedragskennis in de maatschappij, dat hij vindt dat psychologie een middelbare schoolvak zou moeten zijn. Hij zorgt voor soepel lopende interne processen binnen de Behavior Change Foundation én de Behavior Change Group en zet zijn psychologische skills in binnen Team Onderzoek van D&B.

Daan van Someren

Bestuurder

Als gedragsexpert en teamlead Gezondheid, Zorg & Welzijn binnen D&B zet Sabine zich in om de wereld duurzamer, gezonder en veiliger maken. Ze gelooft dat kennis van gedragsverandering de sleutel is tot het oplossen van veel maatschappelijke uitdagingen. Met de Behavior Change Foundation deelt die inzichten om nóg meer impact te maken en zorgt ze dat kennis van gedragsverandering benut kan worden binnen ontwikkelingssamenwerking.

Sabine Jansen

Raad van Toezicht

Rick heeft gedragsverandering op de kaart gezet in Nederland en is er mede schuldig aan dat mensen er volop enthousiast en in groten getale mee aan de slag zijn gegaan. Hij is een echte kwartiermaker en ziet eerder waar het veld heen gaat/moet dan een ander.

Prof. dr. Rick van Baaren

Raad van Toezicht

Peter is als als eigenaar-bestuurder betrokken bij diverse bedrijven in diverse sectoren, zoals accountancy en belastingadvies, kunst en cultuur en onroerend goed. Hij zet zich hiernaast in voor diverse stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Als financial en bedrijfskundige ziet Peter binnen de Behavior Change Foundation er vooral op toe dat de compliance en financiële verantwoording op orde is en blijft.

Peter Freriks

Raad van Toezicht

Mattheis is de coördinator van de 1ste Masteropleiding ter wereld op het gebied van gedragsverandering en tevens hoofddocent van de eerste postacademische opleiding tot gedragsveranderaar. Hij is een docent in hart en nieren: meedogenloos op kwaliteit en objectiviteit, maar altijd met oog voor de praktijktoepassing. Daarnaast is hij een zeer goed gewaardeerde spreker.

dr. Mattheis van Leeuwen

Gedragsadviseur

Hoewel er maar één wereld te verbeteren valt, combineert Nina het beste van twee werelden met een achtergrond in Gedragspsychologie en Culturele antropologie & ontwikkelingsstudies. Nina gelooft dat gedragsonderzoek van onschatbare waarde is binnen ontwikkelingssamenwerking. Eerder werkte ze voor ngo’s in Afrika en Zuidoost-Azië. Nu zet ze zich, naast haar rol in de Behavior Change Foundation, in als gedragspsycholoog bij D&B.

Nina Crox

Gedragsadviseur